KENAUR elektro s.r.o.

 

MONTÁŽ, OPRAVY, REVIZE A ZKOUŠKY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ:

 

·         Silnoproudé rozvody do maximálního napětí 1000V:

 

o   TECHNICKÉ BUDOVY, MONTÁŽNÍ HALY- veškeré silové rozvody včetně přívodů, VO-veřejného osvětlení, výchozí revize a zajištění průběžných revizních zpráv

o   RD a BD, rodinné a bytové domy-kompletní el. instalace včetně projektu skutečného provedení, výchozí revize a přihlášky pro uživatele, možnost  volby  moderního systému INTELIGENTNÍCH SILOVÝCH ROZVODŮ NOVÉ GENERACE - velká úspora energie, možnost ovládání na dálku, přehled o spotřebě u každého spotřebiče, volba priority spotřebičů

o   HROMOSVODOVÉ  SOUSTAVY, VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, REVIZNÍ ZPRÁVY

 

 

·         Slaboproudé rozvody:

 

o   DATOVÉ SÍTĚ - realizace datových rozvodů, měřicí protokol, možnost i osazení aktivních prvků a jejich následné oživení, včetně servisu

o   DT - domácí telefonní rozvody, včetně ovládání pojezdových bran, čteček karet, docházkových hodin

o   STA - televizní satelitní rozvody-pro bytové a rodinné domy

o   EPS - elektronické protipožární systémy, včetně zkoušky funkčnosti, údržby a servisu

o   EZS - elektronické zabezpečovací systémy, včetně zkoušky funkčnosti, údržby a servisu

 

 

 

·         Kontakt :

Radek Moulis

mob.: +420 602 247 010

mail : moulis@kenaurelektro.cz